Specialistische trainingen

Cursussen Executieve functies


Executieve functies zijn functies van hogere orde. Ze zijn nodig om zelfstandig te kunnen werken en/of functioneren. Er zal theorie behandeld worden en er zullen praktijkvoorbeelden volgen. In de workshops zal er aan de hand van praktijkcasuïstiek gewerkt worden aan het herkennen en toepassen van de strategieën om de kwaliteit van het trainen van de vaardigheden door de cliënt op een positieve manier te beïnvloeden om eerder en tot een beter resultaat te komen.


De cursistenzijn erg enthousiast over de cursus Executieve Functies. Ze zien er ook de meerwaarde van in. Goed ontwikkelde EF's zijn echt leervoorwaarden. In Amerika is het heel normaal dat er ook naar deze vaardigheden wordt gekeken zodat het kind optimaal kan leren. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen met mijn cursus, coaching en mijn lessen RT en Logopedie om de leervoorwaarden van de kinderen in ook te verbeteren.

De cursus wordt verzorgd door Angelique van Zon. Bij groepen boven de 10 deelnemers gaat Anke Stevens of Yvonne van den Heuvel mee als trainer bij de cursus. Ad van der Geer verzorgt het NLP-gedeelte van de cursus. 

Contact

Neem contact met ons op: