Privacy policy, Klachtenregeling


Hoe gaan wij om met uw privacy?

Per 25 mei 2018 moet de praktijk voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemende Verordening Gegevensbescherming (AVG. gaat de AVG wet in. Hieronder vindt u onze privacy policy. Daarin kunt u lezen hoe wij met uw privacy omgaan.


 


Hoe gaan wij om met klachten?

 Zie de onderstaande pdf voor onze klachtenregeling.

 


 

                                                                                          Praktijk Van Zon

    "Help mij het zelf te doen."