Kindercoaching

Kindercoaching is een ruim begrip. De meeste mensen kennen de "gewone" kindercoach wel. In onze praktijk bieden wij de volgende takken van kindercoaching:

 

 

Executieve functies

Leren, plannen en uitvoeren; Executieve functies 

Als uw kind moeite heeft om zijn weg te vinden in het werken en leren op of voor school, gaan we samen aan de slag om te bekijken waar in het leerproces het mis gaat en welke weg wel bij hem past. We helpen u en uw kind met het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn bij het zelfstandig werken en functioneren.

 Deze vaardigheden worden executieve functies genoemd. Wij werken met 11 executieve functies. Als er functies niet goed ontwikkeld zijn dan kunnen er zich problemen voordoen bij bijvoorbeeld het beginnen van een taak, het volhouden van een taak of het onthouden van taakjes. Dit kan het kind hinderen om op school goed te functioneren of thuis in het dagelijks leven goed te functioneren. Wij kunnen samen met u door middel van een vragenlijst en een gesprek analyseren aan welke functies gewerkt moet worden. Wij bieden u dan handvatten die afgestemd zijn op de mogelijkheden van u en uw kind. 

Kijk voor meer informatie hierover ook bij Trainingen en Cursussen of bestel het boek "Het kind aan het stuur, Executieve functies; het ontwikkelen van zelfsturing. Praktijkhoudster Angelique van Zon is auteur van dit boek. Via het tabblad "Bestel boek "Het kind aan het stuur" vind u de link naar de site waar u het boek kunt bestellen. 

 

De Kindercoach/Pubercoach, NLP-Coach en ADHD/ADD-coach

 

De coaching bij de Kindercoach en de NLP-Coach bestaat uit een afwisseling van gesprekken en leuke activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind. De coach helpt het kind en/of de ouder om de huidige (ongewenste) situatie om te zetten naar een voor jou gewenste situatie.

 De ADHD/ADD-coach helpt het kind en/of de ouder de problemen te inventariseren, oplossingen te bedenken en biedt handvatten bij het uitvoeren hiervan.

Een ADHD/ADD-coach biedt de cliënt op gestructureerde wijze, activerende en ondersteunende begeleiding aan bij de problemen die door de stoornis zijn ontstaan met als doel de zelfredzaamheid te vergroten.

Deze coaching is bedoeld voor de volwassene die zelf ADHD of ADD heeft, of voor de partner die beter om wil leren gaan met de ADHD of ADD van zijn of haar partner.

Ook bij kinderen met ADHD of ADD kan coaching plaatsvinden. Kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld ontwikkeld door de gevolgen van hun stoornis. Ze voelen zich anders en/of niet begrepen, krijgen vaak op hun kop omdat ze impulsief reageren en hebben problemen in de executieve functies (zie tabblad "executieve functies").

U kunt als ouders/verzorgers ook begeleiding krijgen in het leren omgaan met de ADHD/ADD van uw kind. Deze coaching zal bestaan uit het inventariseren van de problemen, het inzicht krijgen in de ADHD/ADD van uw kind, het bedenken van oplossingen en handvatten en het uitvoeren hiervan. Vaak is dit een kortdurend en praktijkgericht proces.

 

Rots en Water en Sovatraining

 

Er zijn individuele trainingen en groepstrainingen. Dit geldt ook voor de training Rots en Water. Rots en Water is een fysieke training die uw kind mentale en sociale vaardigheden aanleert, d.m.v. lichamelijke oefeningen en spelvormen.  Je komt hiermee in je kracht te staan. De trainers hebben beroepsmatig veel ervaring met kinderen waardoor ze hun training kunnen aanpassen aan de groep en specifiek aan uw kind. Op deze manier wordt de interactie van de groep ingezet in de sociale vaardigheidstraining (Sovatraining).

Voor data/tijdstip en locatie van de trainingen kijk op de site  http://www.kidstraininginhelmond.nl of meld je aan via het contactformulier op deze site.


 

                                                                                          Praktijk Van Zon

    "Help mij het zelf te doen."