Jeugd- en gezinsbegeleiding


Sinds 1 april 2019 boden wij ook jeugdhulp onder een contract hiervoor bij Helmond-, Peelgemeenten en Dommelvalei +. Wij hebben besloten om dit contract niet meer te verlengen per 1 januari 2022. Een contract op maat kan in een uitzonderlijk geval wel in overleg met de gemeente. 

Wij bieden jeugdzorg op verschillende gebieden. Zie ook:  Kindercoaching/ executieve functies en  https://www.executievefuncties.com

Soms loopt de ontwikkeling van je kind anders, loopt het vast of zit het niet lekker in zijn vel. Dan is het fijn om hulp te krijgen als kind, als jongere en als ouder(s)/verzorger(s). Onze jeugd- en gezinsbegeleiders helpen dan om de huidige (ongewenste) situatie om te zetten naar een voor jou gewenste situatie.

Wij bieden laagdrempelige hulpverlening aan kinderen en hun gezinnen. Onze begeleiding heeft als doel nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden in het dagelijks leven te ontwikkelen. We werken oplossingsgericht en vanuit het kind en zijn gezin. Het doel hiervan is het vergroten van de eigen regie en het probleem oplossend vermogen. Daarmee groeit het (zelf)vertrouwen en de redzaamheid van het kind, de jongere en de ouders. 

Voorbeelden van problemen waarvoor je bij ons terecht kunt:

·       Stemming/gedrag: somberheid, (faal)angst, negatief zelfbeeld, gespannen, boosheid, omgaan met frustraties;

·       Werk, school, vriendschap of hobby’s: onzekerheid, pesten, moeilijk omgaan met leeftijdsgenoten, motivatie- of concentratieproblemen, toets- en examenstress;

·       Dagelijks functioneren: moeilijk eten, slecht slapen/nachtmerries,

·       Levensvragen/spiritualiteit: omgaan met de dood, omgaan met vragen als wie ben ik? wie wil ik zijn? waarom maak ik dit mee?

·       Overige ADHD, Autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid en hoog gevoeligheid. 

 


 

                                                                                          Praktijk Van Zon

    "Help mij het zelf te doen."