Dyslexie/ dyscalculie 

 

Dyslexie

De kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen bij ons komen als ze onderzocht en gediagnosticeerd zijn bij een GZ-Psycholoog met wie wij een contract als medebehandelaar hebben. Het traject kan opgestart worden als wij het onderzoeksrapport hebben ontvangen.

Vaak komen de kinderen al in de praktijk vanwege het vermoeden van dyslexie of zijn er in de vroege ontwikkelingsjaren al problemen op het gebied van de taal/spraak en/of de auditieve verwerking.

Wij kunnen een korte screening doen om te bekijken of wij als dyslexiespecialist een vermoeden hebben van dyslexie en/of er meer onderzoek nodig is. Wij kunnen geen diagnose stellen, daarvoor verwijzen wij u naar een GZ-psycholoog. Er moet dan eerst een verwijzing worden gehaald bij de huisarts en er moet door de ouders een beschikking worden aangevraagd bij de gemeente. Als de gemeente een beschikking voor het dyslexie-onderzoek heeft afgegeven dan heeft u daarna zelf de keuze om een GZ-psycholoog in te schakelen die hoofdbehandelaar is voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Wilt u graag in onze praktijk blijven dan kunt u bij ons navragen met welke hoofdbehandelaars wij samenwerken.


Bij kinderen die een minder ernstige vorm van dyslexie, of lees- en spellingmoeilijkheden, werken we met dezelfde technieken. We sluiten aan bij het niveau van het kind en passen het plan indien nodig aan. Zo bieden we ieder kind een eigen behandelplan. We werken graag samen met de leerkracht(en) van het kind. De betrokkenheid van de leerkracht en de ouder is erg belangrijk. Wij helpen de lijn van het lezen en/of de spelling uit te zetten en de ouders en leerkrachten voeren dit uit.  Zodra het lees- en leerplezier er is en de frustratie vermindert, kan het kind weer doorgaan met zijn ontwikkeling. Voor de niet ernstige dyslexie-onderzoeken werken wij samen met Caty Counotte. De link daarvoor kunt u vinden op het tabblad Praktijk Van Zon onder samenwerkende partners.


Dyscalculie

Bij dyscalculie of rekenproblemen bekijken we waar in het rekenproces het kind stagneert en gaan we de stof vanuit de basis (wat het kind al weet) weer opbouwen. We maken samen met het kind een rekenstrategieënmapje dat hij thuis en op school gebruikt als hulpmiddel bij de sommen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de leerkracht. We sluiten zo veel mogelijk op de school aan maar we zien ook dat het kind soms andere strategieën beter begrijpt. We brengen dan de leerkracht op de hoogte van deze strategie. De kinderen kunnen deze strategie dan ook tijdens de lessen gebruiken.  Als de strategieën geautomatiseerd zijn, is het rekenmapje vanzelf niet meer nodig.


 

 

                                                                                          Praktijk Van Zon

    "Help mij het zelf te doen."